[gam_ad_position alias='home-after-main-menu-desktop']

अन्य

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशद्वारा संसदीय समितिमा भावी कार्ययोजना प्रस्तुत

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशद्वारा संसदीय समितिमा भावी कार्ययोजना प्रस्तुत

त्यस्तै सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास‚ न्यायिक सुशासन र सदाचार‚ न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि‚ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता‚ क्षतिपूर्तिसहितको न्याय...